Školska godina 2016./2017.

Tečajevi stranih jezika


PRIPREMNI ĐAČKI ( 6 god. ), ĐAČKI I OMLADINSKI TEČAJEVI

  • trajanje: 65 sati kroz cijelu šk. godinu (19.rujna 2016. - 14.lipnja 2017.)
  • dinamika: 2 x 1 šk.sat tjedno

TEČAJEVI ZA ODRASLE

  • trajanje: 70 sati – ljetni semestar (14.veljače 2017. – 20.lipnja 2017.)
  • dinamika: 2 x 2 šk. sata tjedno

INDIVIDUALNI TEČAJEVI

  • minimalni broj sati: 10
  • dinamika: prema dogovoru

TEČAJEVI ZA UMIROVLJENIKE

  • trajanje: 60 sati (16.rujna 2016. - 5. svibnja 2017.)
  • dinamika: 2 x tjedno 60 min.
  • termin: u jutarnjim satima ili prema dogovoru
kontakt: Ksenija Blažun