IMGP79612015-11-13-najave-premijera-mjuziklP114058810380279_914154175320800_3367071121073765457_nDramski-studio-3_92A2255m2015-12-14-mjuziklMALI-SESVEĆANI-2czk_akcije-i-manif_Kvartura_Vrata_8fasnik2011_naslovna-(1)probudi-se-proljece-51240389_914158125320405_3409580773635475284_nP11609212015-07-16-SP1130592P1160965_92A2178-copy_92A5022P1110689KONCERT-I-SYNTH-2015P11107542015-02-15-fasnik-17medjuzupanijska_split12015-08-28-Sesslide_1slide_2slide_3slide_4slide_52015-02-15-fasnik-12balet-fasnik-0961795265_10202747626065709_8223695638989756251_oczk_akcije-i-manif_Kvartura_Vrata_4Picture-084
Naziv kampanje

Natječaj za stipendije Rotary kluba Zagreb-Sesvete

Ponedjeljak | 30.10.2017.g.


Rotary Club Zagreb-Sesvete
10360 Zagreb – Sesvete
Restaurant „Isabella“Vinogorska 55

Objavljuje,


NATJEČAJ

za stipendiranje nadarenih studenata diplomskog sveučilišnog studija u Zagrebu.

Dodjeljuju se 4 (četiri) stipendije Rotary Cluba Zagreb-Sesvete za školsku 2017/2018. godinu u iznosu od 1.000,00 kn/mjesečno u trajanju od 10 mjeseci.

Stipendije se dodjeljuju studentima diplomskog sveučilišnog studija na nekom od fakulteta ili akademiji Zagrebačkog Sveučilišta i visokoškolskih ustanova, koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete;
- da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu,
- da su redovni studenti diplomskog studija te da su prethodne godine imali prosjek ocjena 4 i više.
- da imaju preporuku nastavnog ili znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta ili Visokoškolske ustanove,
- da imaju neprekidno prebivalište u Gradskoj četvrti Sesvete, i okolici i to najmanje od dana upisa u program za koji su podnijeli molbu za Stipendiju,
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da nisu stariji od 25 godine.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije treba dostaviti:
- kopije indeksa ili svjedožbe za dvije prethodne godine s prosjekom ocjena,
- nagrade i priznanja na području znanosti, umjetnosti ili sporta kako na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima
- dokaze o socijalnom statusu roditelja ili osoba koja ga uzdržava,
- ostvaruje prava na pomoć za uzdržavanje,
- ostvaruje prava na doplatak za pomoć i njegu,
- prima dječji doplatak,
- prima zaštitni dodatak na mirovinu,
- prima pomoć socijalne skrbi Grada Zagreba,
- ako kandidat živi u obitelji nezaposlenog samohranog roditelja ili ako su oba roditelja nezaposlena,
- ako kandidat živi u mnogočlanoj obitelji,
- ako je kandidat izdvojen iz obitelji temeljem rješenja za socijalnu skrb,
- u slučaju teške bolesti u obitelji, bolesti kandidata, invalidnost kandidata.


Rok za podnošenje molbi za dodjelu stipendija je 30 dana od objave ovog natječaja.


Pismene molbe u kuvertama s naznakom „za natječaj“ podnose se na adresu:

ROTARY CLUB ZAGREB-SESVETE
Restaurant Isabella, Vinogorska 55
10360 Sesvete

Prije isplate prve stipendije izabrani kandidat je dužan predočiti Rotary Clubu Zagreb-Sesvete potvrdu o redovnom upisu na narednu godinu diplomskog studija.

Odabrani kandidati dužni su sklopiti s Rotary Clubom Zagreb-Sesvete Ugovor o dodjeli stipendije prema tekstu kojeg utvrđuje Rotary Club Zagreb-Sesvete, u skladu s Odlukom o Programu stipendiranja RC Zagreb-Sesvete.


Rotary Club Zagreb-Sesvete će pismeno izvijestiti sve podnositelje molbi o rezultatu natječaja u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.


Obveza korisnika stipendije je podnijeti izvješće Rotary Clubu Zagreb-Sesvete osobno na druženjima kluba najmanje dva puta godišnje (krajem svakog semestra). Na poziv Rotary Cluba Zagreb-Sesvete korisnik stipendije treba sudjelovati u aktivnostima kluba.


U Sesvetama, 28.09.2017. god.

Povjerenstvo za stipendije

Predsjednik Rotary kluba
Zagreb-Sesvete, 2017./18.
Zlatko Ulovec