NARODNO SVEUČILIŠTE "SESVETE"

(OPEN UNIVERSITY) KULTURNO OBRAZOVNA USTANOVA GRADA ZAGREBA

Adresa: Trg Dragutina Domjanića 6/I,  10 360 Zagreb - Sesvete
Tel. +385 1 20 02 060, +385 1 20 04 347
Fax: +385 1 20 59 158
E -mail:  

OIB: 02907920674
MB: 3324303
IBAN: HR6823600001101327737

Ravnateljica Narodnog sveučilišta "Sesvete":
VESNA PIŽIĆ, prof
Tel. +385 1 20 02 060, +385 1 20 04 347
Fax: +385 1 20 59 158
Email:


CENTAR ZA KULTURU

Voditeljica Centra za kulturu, viša stručna suradnica za glazbenu djelatnost
AIDA VIDOVIĆ KRILANOVIĆ, akademski muzičar, prof.
E-mail:

ROBERTA TOPOLOVEC PULKO, akademska slikarica
stručna suradnica za likovnu djelatnost
E-mail:

ZORAN RADOVANOVIĆ, stručni suradnik za scensku djelatnost 
E-mail:

VJEKOSLAVA DAMJANOVIĆ, dipl. etnolog i povjesničar umjetnosti
stručna suradnica za tradicijsku kulturu i etno baštinu
E-mail:


CENTAR ZA OBRAZOVANJE

Kontakt osoba: KSENIJA BLAŽUN, prof.
E-mail:


TAJNIŠTVO

IVAN KUTLEŠA, tajnik
E-mail:


RAČUNOVODSTVO

MARINA TRGOVČEVIĆ, voditeljica računovodstva Narodnog sveučilišta
E-mail: