IMGP79612015-11-13-najave-premijera-mjuziklP114058810380279_914154175320800_3367071121073765457_nDramski-studio-3_92A2255m2015-12-14-mjuziklMALI-SESVEĆANI-2czk_akcije-i-manif_Kvartura_Vrata_8fasnik2011_naslovna-(1)probudi-se-proljece-51240389_914158125320405_3409580773635475284_nP11609212015-07-16-SP1130592P1160965_92A2178-copy_92A5022P1110689KONCERT-I-SYNTH-2015P11107542015-02-15-fasnik-17medjuzupanijska_split12015-08-28-Sesslide_1slide_2slide_3slide_4slide_52015-02-15-fasnik-12balet-fasnik-0961795265_10202747626065709_8223695638989756251_oczk_akcije-i-manif_Kvartura_Vrata_4Picture-084
Naziv kampanje

Edukativni programi, radionice i tečajevi


UPISI POČINJU OD 3.RUJNA 2018.


CENTAR ZA KULTURU


TEČAJ GITARE „GITARAMANIJA“
Tijekom školske godine 1 x 2 šk. sata tjedno
Cijena: 1.600,00 (8 x 200,00 kn)
Ukupno 64 sata
Stručni voditelji: Sabina Mikša i Grigor Bartolec
Nastava počinje 2. listopada 2018.

DRAMSKI STUDIO SESVETE

Tijekom školske godine 1 x 2 šk. sata tjedno
Cijena: 1.440,00 (8 x 180,00 kn)
Ukupno 60 sati
Stručni voditelji: Bruno Margetić
Nastava počinje 1. listopada 2018.

PLESNE RADIONICE
„Baletna početnica“
Tijekom školske godine 2 x 1 šk. sat tjedno
Cijena: 1.600,00 (8 x 200,00 kn)
Ukupno 64 sata
Stručna voditeljica: Iva Čukelj, plesni pedagog
Nastava počinje 1. listopada 2018.

TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA DJECU
„Kreativno odrastanje“
Tijekom školske godine 1 x 2 šk. sata tjedno
Cijena: 1.200,00 (8 x 150,00 kn)
Ukupno 60 sati
Stručna voditeljica: Rebecca Glavan Glušac, akad. kiparica
Nastava počinje 5. listopada 2018.

TEČAJ CRTANJA I SLIKANJA ZA MLADE I ODRASLE
Tijekom školske godine 1 x 2 sata tjedno
Cijena: 1.600,00 (8 x 200,00 kn)
Ukupno 64 sata
Stručne voditeljice: Roberta Topolovec Pulko, akad. slikarica,
Rebecca Glavan Glušac, akad. kiparica
Nastava počinje 4. listopada 2018.

RADIONICA CRTANOG FILMA
„zAnimacija“
Tijekom školske godine 1 x 2 šk. sata tjedno
Cijena: 1.440,00 (8 x 180,00 kn)
Ukupno 60 sati
Nastava počinje 5. listopada 2018.
Stručni voditelj: Zoran Stepić, bacc. animiranog filma i novih medija
Za djecu od 10 godina

RADIONICA PROGRAMIRANJA I ROBOTIKE

Tijekom školske godine 1 x 2 šk. sata tjedno
Cijena: 1.600,00 (8 x 200,00 kn)
Ukupno 64 sata
Stručna voditeljica: Ivona Bičanić Gornik, mag. prim. educ.
Nastava počinje 2. listopada 2018. godine
Za djecu od 10 godina

RADIONICA STRIPA - STRIPMANIJA
Tijekom školske godine 1 x 2 šk. sata tjedno
Cijena: 1.440,00 (8 x 180,00 kn)
Ukupno 60 sati
Stručni voditelj: Zoran Stepić, bacc. animiranog filma i novih medija
Nastava počinje 1. listopada 2018.
Za djecu od 7 godina

TEČAJ IZRADE ETNO NAKITA
„Igra staklenim perlama“
Tijekom školske godine 1 x 2 šk. sata tjedno
Cijena: 1.440,00 (8 x 180,00 kn)
Ukupno 60 sati
Stručna voditeljica: Vinka Mareković
Nastava počinje 2. listopada 2018.

TEČAJ IZRADE DIZAJNERSKOG NAKITA OD METALA
Tijekom školske godine 1 x 2 šk. sata tjedno
Cijena: 1.600,00 (8 x 200,00 kn)
Ukupno 64 sata
Stručna voditeljica: Latica Vitez
Nastava počinje 2. listopada 2018.

TEČAJ MAKRAME TEHNIKE
Tijekom školske godine 1 x 2 šk. sata tjedno
Cijena: 1.440,00 (8 x 180,00 kn)
Ukupno 60 sati
Stručna voditeljica: Rebecca Glavan Glušac, akademska kiparica
Nastava počinje početkom listopada 2018.

Tijekom školske godine 1 x 2 sata tjedno
Cijena: 1.200,00 (8 x 150,00 kn)
Ukupno 60 sati
Stručna voditeljica: Ana Bibić
Nastava počinje početkom listopada 2018.

TEČAJ KROJENJA I ŠIVANJA
3Cijena tečaja 600,00 kn 
Ukupno 30 šk. sati
Voditeljica: Ana Tiljak
Dinamika prema dogovoru

YOGA ZA KRALJEŽNICU
Program vježbi za žene
Tijekom šk. god. 2 x tjedno
PONEDJELJKOM I SRIJEDOM
I GRUPA U 19.15
II GRUPA U 20.15
Cijena: 2.000,00 (10 x 200,00 kn)
Ukupno 80 sati
Stručni voditelj: Domagoj Mladić
Program počinje 3. rujna 2018.


CENTAR ZA OBRAZOVANJE


TEČAJEVI STRANIH JEZIKA


TEČAJEVI ZA DJECU I MLADE
pripremni đački (6 god.), đački i omladinski
60 sati tijekom školske godine /2 x 1 šk. sat
cijena: 2.070,00 (9 x 230,00 kn)


TEČAJ ZA ODRASLE
70 sati / zimski semestar /2 x 2 šk. sata
cijena: 1.800,00 (4 x 450,00 kn)

INDIVIDUALNI TEČAJEVI
dinamika prema dogovoru
cijena: 1.000,00 kn (100,00 kn – šk. sat)

TEČAJ ZA UMIROVLJENIKE
60 sati tijekom šk. godine /2 x 60 min. tjedno
cijena: 1.350.00 (9 x 150,00 kn)

Voditeljica: Ksenija Blažun, prof.KOMPJUTERSKI TEČAJEVI


POČETNI 30 šk. sati
Cijena: 900,00 kn
Windows, Word, Excel, Internet
Intenzitet nastave 3 x 3 šk. sata tjedno

NAPREDNI 30 šk. sati
Cijena: 900,00 kn
Word, Excel, Power Point
Intenzitet nastave 3 x 3 šk. sata tjedno

TEČAJ ZA UMIROVLJENIKE 30 šk. sati
Windows, Word, Internet
Intenzitet nastave 2 x 2 šk. sata tjedno
Cijena: 500,00 kn